Tất cả bài viết

TÌNH MUỘN...

Hôm nay thật trùng hợp khi LAPISY nhận dc rất nhiều tâm sự về tuổi tác, về tình duyên nửa vời, về cái tuổi chưa...