Quy Luật Ngũ Hành

CÁCH LỰA CHỌN ĐÁ QUÝ HỢP MỆNH

Trong phần đặc tính của ngũ hành, chúng ta đã lần lượt phân tích về đặc tính riêng biệt của hành kim, hành mộc, hành...