LAPISY - Tư vấn: 077.5735.135 - Vận chuyển: 091.413.8980

🎭🎭MIỆNG LÀ CỦA NGƯỜI KHÁC, CÒN TAI LÀ CỦA MÌNH
  • 20 Tháng 6, 2019
🎭🎭MIỆNG LÀ CỦA NGƯỜI KHÁC, CÒN TAI LÀ CỦA MÌNH

Công việc tư vấn của Lapisy luôn gắn liền với những lời tâm sự, những vấn đề mà phụ nữ hay gặp phải. Đứng đầu những tâm sự luôn là...

CUỘC ĐỜI NGẮN LẮM, HÃY Ở CẠNH NGƯỜI LƯƠNG THIỆN, SỐNG CÙNG NGƯỜI TÀI BA.
  • 05 Tháng 6, 2019
CUỘC ĐỜI NGẮN LẮM, HÃY Ở CẠNH NGƯỜI LƯƠNG THIỆN, SỐNG CÙNG NGƯỜI TÀI BA.

Người xưa có câu: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”. Trong hành trình cuộc đời, có biết bao người đến rồi đi, với mỗi loại người chúng ta...

🍎 RÀO CẢN GIAO TIẾP GIỮA NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU
  • 29 Tháng 5, 2019
🍎 RÀO CẢN GIAO TIẾP GIỮA NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU

Người ta hay bảo đeo Hồ Ly để khéo duyên ăn nói, để giữ gìn tình cảm. Tại sao vậy nhỉ ?Hôm nay LAPISY xin kể lại một tình huống...

Danh mục blog