Đá mặt trăng cắt giác oval ánh xanh ( Moonstone oval faceted Blue Flashy )

890,000₫
 Đá mặt trăng cắt giác oval ánh xanh ( Moonstone oval faceted Blue Flashy )
 Đá mặt trăng cắt giác oval ánh xanh ( Moonstone oval faceted Blue Flashy )
 Đá mặt trăng cắt giác oval ánh xanh ( Moonstone oval faceted Blue Flashy )