Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )

190,000₫
Kích thước:
Màu sắc:
 Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài giác tròn ánh xanh ( Moonstone round cut Blue Flashy )