Đá mặt trăng mài oval ánh xanh ( Moonstone Cabochon Oval Shape Blue Flashy )

200,000₫
Kích thước:
Màu sắc:
 Đá mặt trăng mài oval ánh xanh  ( Moonstone Cabochon Oval Shape Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài oval ánh xanh  ( Moonstone Cabochon Oval Shape Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài oval ánh xanh  ( Moonstone Cabochon Oval Shape Blue Flashy )
 Đá mặt trăng mài oval ánh xanh  ( Moonstone Cabochon Oval Shape Blue Flashy )