Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot

3,290,000₫
Kích thước:
Giới tính:
 Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot
 Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot
 Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot
 Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot
 Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot
 Aurora - nhẫn vàng trắng đá peridot