Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k

1,790,000₫
Kích thước:
Giới tính:
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k
 Elvie - Nhẫn hồ ly 9 đuôi thạch anh tóc vàng ôm hoa mẫu đơn + bạc phủ vàng 18k