Nhẫn kim tiền hoa mẫu đơn ruby huyết bồ câu VIP

3,890,000₫
Kích thước:
Màu sắc:
Vật liệu:
 Nhẫn kim tiền hoa mẫu đơn ruby huyết bồ câu VIP
 Nhẫn kim tiền hoa mẫu đơn ruby huyết bồ câu VIP
 Nhẫn kim tiền hoa mẫu đơn ruby huyết bồ câu VIP
 Nhẫn kim tiền hoa mẫu đơn ruby huyết bồ câu VIP