Vòng dây sáp 1 hạt đá

230,000₫
Loại đá:
Kích thước:
 Vòng dây sáp 1 hạt đá
 Vòng dây sáp 1 hạt đá
 Vòng dây sáp 1 hạt đá