Lắc Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Bạc 925

SKU:VTTHTAH001
1,390,000₫
 Lắc Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Bạc 925