Vòng Tourmaline

SKU:VTOUR3A-1
1,490,000₫
Kích thước:
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline
 Vòng Tourmaline